Ngày nay với một lượng lớn về thông tin, nhu cầu xử lý thông tin ngày càng cao do vậy Hạ tầng mạng thông tin liên lạc đã và đang trở nên quen thuộc đối với chúng ta, trong mọi lĩnh vực như khoa học, quân sự, quốc phòng, thương mại, dịch vụ, giáo dục.

Sử dụng chung tài nguyên: Những tài nguyên của mạng (như thiết bị, chương trình, dữ liệu) khi được trở thành các tài nguyên chung thì mọi thành viên của mạng đều có thể tiếp cận được mà không quan tâm tới những tài nguyên đó ở đâu.
Tăng độ tin cậy của hệ thống: Người ta có thể dễ dàng bảo trì máy móc và lưu trữ (backup) các dữ liệu chung và khi có trục trặc trong hệ thống thì chúng có thể được khôi phục nhanh chóng. Trong trường hợp có trục trặc trên một trạm làm việc thì người ta cũng có thể sử dụng những trạm khác thay thế.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác thông tin: Khi thông tin có thể được sử dụng chung thì nó mang lại cho người sử dụng khả năng tổ chức lại các công việc với những thay đổi về chất như: 

•      Tăng cường truy nhập tới các dịch vụ mạng khác nhau đang được cung cấp trên thế giới.
•      Tăng cường năng lực xử lý nhờ kết hợp các bộ phận phân tán.
•      Cung cấp sự thống nhất giữa các dữ liệu.
•      Đáp ứng những nhu cầu của hệ thống ứng dụng kinh doanh hiện đại.
Với nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội nên vấn đề kỹ thuật trong hạ tầng mạng thông tin liên lạc là mối quan tâm hàng đầu của các nhà nghiên cứu và phát triển CNTT. Ví dụ như làm thế nào để truy xuất thông tin một cách nhanh chóng và tối ưu nhất, trong khi việc xử lý thông tin trên đôi khi có thể làm tắc nghẽn trên mạng và gây ra mất thông tin một cách đáng tiếc.

Hiện nay việc làm sao có được một hệ thống hạ tầng mạng thông tin liên lạc thật tốt, thật an toàn với lợi ích kinh tế cao đang rất được quan tâm. 

Một vấn đề đặt ra có rất nhiều giải pháp về công nghệ, một giải pháp có rất nhiều yếu tố cấu thành, trong mỗi yếu tố có nhiều cách lựa chọn. Như vậy để đưa ra một giải pháp hoàn chỉnh, phù hợp thì phải trải qua một quá trình chọn lọc dựa trên những ưu điểm của từng yếu tố, từng chi tiết rất nhỏ. Để giải quyết một vấn đề phải dựa trên những yêu cầu đặt ra và dựa trên công nghệ để giải quyết. Nhưng công nghệ cao nhất chưa chắc là công nghệ tốt nhất, mà công nghệ tốt nhất là công nghệ phù hợp nhất.

 

Kinh Doanh


Điện thoại: 0913092567

Kỹ Thuật


Dự án thực hiện