Là đơn vị phân phối hệ thống quản lý tòa nhà , công ty Nguyên Lộc luôn tự tin cung cấp đến khách hàng sản phẩm hiện đại nhất và tối ưu nhất

Hệ thống quản trị toà nhà  là một hệ thống điều khiển và giám sát kỹ thuật. Hệ thống quản trị toà nhà mang tính tổng thể cao trong điều khiển và giám sát các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà.


Hệ thống Quản lý tòa nhà thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ điều khiển vận hành hệ thống là môi trường thu nhận, quản lý toàn bộ các thong số kỹ thuật của thiết bị của các hệ thống kết nối tới. Thông qua trao đổi thông tin, hệ thống Quản lý tòa nhà điều khiển vận hành các thiết bị chấp hành của từng hệ thống kỹ thuật khác nhau hoạt động theo yêu cầu của người quản lý, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật cũng như các yếu tố an toàn, an ninh…

 Một hệ thống hệ thống Quản lý tòa nhà cơ bản có thể kết nối để điều khiển và giám sát các hệ thống của tòa nhà như:

• Hệ thống điện
 nhẹ

• Hệ thống an ninh


• Hệ thống chữa cháy


• Thang máy


• Hệ thống điều hòa, thông khí


• Hệ thống điều khiển chiếu sáng


Kinh Doanh


Điện thoại: 0913092567

Kỹ Thuật


Dự án thực hiện