Màn hình ghép là một hệ thống hiển thị được lắp ghép từ các modul chiếu công nghệ DLP hoặc các màn hình LCD, Plasma, LED có vết ghép siêu mảnh (khoảng 0.6mm tới 5.5mm). Đặc trưng của hệ thống hiển thị này không chỉ nằm ở kích thước không giới hạn mà còn có độ phân giải rất lớn (do được ghép từ nhiều modul nên độ phân giải của hệ thống là tổng cộng độ phân giải của các modul thành phần), có khả năng hiển thị chi tiết đồng thời nhiều nguồn hình ảnh khác nhau.

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ HỆ THỐNG MÀN HÌNH GHÉP

Kinh Doanh


Điện thoại: 0913092567

Kỹ Thuật


Dự án thực hiện