Ngành nghề chính

  - Hệ thống phòng học ngoại ngữ  đa năng, phòng học thông minh….

  -  Hệ thống trình chiếu, màn hình ghép kích thước lớn, màn hình LED, máy chiếu đa năng, camera vật thể…

  -  Hệ thống âm thanh, hội thảo, hội nghị,

  -  Hệ thống liên lạc nội bộ,

  -  Hệ thống điện nhẹ,

  -  Hệ thống điều hòa,

  -  Hệ thống kiểm soát, giám sát an ninh:

  -  Thiết bị văn phòng...